Hvad venter fjernvarmen på i Tranegilde?

I efteråret 2023 kunne Tranegilde Fjernvarme melde ud, at Greve Kommune havde godkendt projektforslaget om fjernvarme til Greve Landsby, Karlslunde Landsby Kildebrønde og Tværhøjgaard etape 1. Kort tid efter påbegyndte Tranegilde Fjernvarme den videre projektering af projekterne.

Alt så lovende ud, da Tranegilde Fjernvarme gik i gang med planlægningen af projekterne. Desværre har det billede ændret sig lidt, da priserne på gravearbejdet i mellemtiden er steget markant. Det betyder, at tilslutningsprisen på fjernvarme ville skulle stige en del, hvis projekterne skal løbe rundt økonomisk.

”På grund af de stigende anlægspriser har vi måtte genberegne projektforslaget og dermed de priser, som kunderne skal betale for at få fjernvarme. Samtidig forventer vi et nyt lovforslag til efteråret 2024, der vil ændre afskrivningsreglerne for fjernvarmeprojekter og dermed lette økonomien i projekterne og for kunderne. Vi har derfor besluttet at udskyde projektet, til vi kender lovforslaget.”- siger distributionschef for Tranegilde fjernvarme Danny Coordt-Watz.

Tranegilde Fjernvarme vil gerne sikre, at borgerne kan være med i den grønne omstilling til de bedste priser. 

De store udsving i priserne på gravearbejde påvirker ikke kun Tranegilde Fjernvarme, men er en generel udfordring for fjernvarme i hele landet. Det medvirker til, at politikerne på Christiansborg også kigger på, hvordan man kan få bedre økonomi i fjernvarmeprojekterne. I efteråret 2024 forventes et nyt lovforslag behandlet og vedtaget. Lovforslaget vil ændre afskrivningsperioden for fjernvarmeinvesteringer.

” Lovforslaget er vigtigt i forhold til udrulningen af fjernvarme, ikke kun i Tranegilde, men i hele landet og det forventes behandlet og vedtaget i efteråret 2024. Når vi kender lovforslaget, vil vi vende tilbage med yderligere information om tilslutningspriser og tidsplaner.” - udtaler distributionschef for Tranegilde fjernvarme Danny Coordt-Watz.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om praktiske forhold ved fjernvarmeprojektet i Tranegilde kan du kontakte os på:

43 64 44 00 eller Tranegildefjernvarme@veks.dk