Har du en fjernvarmeaftale indgået før 2019?

Du har måske allerede modtaget et brev for os, eller har du hørt om prisstigninger på fjernvarmen? Prisstigninger gælder kun for en række kunder med en fjernvarmeaftale indgået før 2019. 

Priserne stiger for én gruppe fjernvarmekunder på særskilt gasprisaftale. Prisstigningen omfatter derimod ikke nyere kunder med aftaler indgået i de seneste år.

Fjernvarmeselskabet har hjælp på vej til de berørte kunder, som tilbydes at skifte til en ny aftale - helt uafhængig af prisen på naturgas.

Da fjernvarmen blev rullet ud i Tranegilde for omkring 10 år siden, blev en række kunder tilbudt en aftale, der betød, at deres pris på fjernvarme altid ville være 10% lavere end naturgasprisen - vi kalder det for en naturgasprisaftale. Det har indtil nu været en fordelagtig aftale for kunderne, fordi naturgasprisen langt de fleste år har været historisk lav. De stigende energipriser betyder desværre, at deres varmeomkostning vil stige markant i 2023. 


De omtalte prisstigninger omhandler udelukkende fjernvarmekunder med en gasprisaftale.

Eksisterende og nye kunder med en almindelig aftale rammes ikke af prisstigningerne. Borgere i Tranegilde kan derfor med ro i sindet stadig vælge sikker og bæredygtig fjernvarme.
Tranegilde Fjernvarme fortsætter udbygningen af fjernvarmen til resten af Tranegilde, så endnu flere kan blive uafhængige af gas inden 2028.

 
.

Er du omfattet af prisændringerne?

Hvem er omfattet af prisændringerne?

For ca. 10 år siden udarbejdede Tranegilde Fjernvarme en tarif, som tog udgangspunkt i naturgasprisen. Disse kunder har en aftale om, at deres fjernvarmepris altid ligger 10% under naturgasprisen. Det er de kunder bliver ramt af prisændringer nu her, da naturgasprisen er steget markant.

Hvordan finder jeg ud af, hvor meget prisen stiger for mig?

Hvis du er omfattet af prisændringerne, modtager du et brev, hvor du kan se, hvad stigningen betyder. Ellers kan du se det i ovenstående tabel.

Hvorfor stiger prisen på min varme?

Den aftale på fjernvarme som du har, er afhængig af gasprisen, så du altid er sikret en pris på fjernvarme, der er 10% under gasprisen. Da din fjernvarmepris bliver fastsat for et år ad gangen med afset i foregående års naturgaspris, rammer den høje naturgaspris først fjernvarmeprisen nu. Du altid velkommen til at kontakte os via vores mail Tranegildefjernvarme@veks.dk

Hvorfor er den omkostningsbestemte prisaftale bedre?
Vores almindelige aftale er ikke bundet op på et brændsel, men er i stedet en kombination af mange forskellige brændsler. Dette medfører at vores fjernvarmepris kan holdes stabil. Du kan læse mere om, hvilke typebrændsler vi bruger her.
Hvorfor kan jeg ikke skifte over nu?

Du kan desværre ikke skifte til den almindelige aftale før april. Det skyldes, at kunder på naturgasprisaftalen har haft en så fordelagtig aftale, at Tranegilde Fjernvarme i en periode har haft underskud på fjernvarmeleverancerne til dig. Med andre ord – der har ikke været balance mellem omkostninger og indtægter for Tranegilde fjernvarme i den aktuelle periode. Derfor kan vi først hjælpe dig 1. april 2023, hvor der er opnået balance, og du kan skifte til den almindelige og mere økonomisk fordelagtige aftale.

Hvornår ændre prisen sig?
Prisændringerne træder i kraft d. 1 januar 2023.
Er det hele næste år, jeg skal betale den høje pris?
Kun hvis du vælger at beholde din nuværende aftale. 
Hvorfor har I ikke regnet på det her tidligere? I kunne vel se det komme?
Vi har først fået tallene fra tilsynet nu her, og derfor har vi ikke vidst hvor store ændringer, der ville komme.
Hvorfor hører jeg først om prisstigningerne nu? Hvis I havde meldt ud tidligere, kunne jeg have forberedt mig på det.
Budgettet for 2023 er først klar nu. Vi er klar over, at prisstigningen kan have en stor påvirkning på din økonomi. Vi vil derfor gerne hjælpe dig med at skifte fjernvarmeaftale og/eller en afdragsordning, hvis du ønsker det.
Kan jeg forvente, at priserne på gasprisaftalen falder igen, hvis jeg skifter til den almindelige aftale
Det er svært at spå om. Vi kender desværre ikke naturgasprisens udvikling. Vi ved dog, at den almindelig aftale altid bliver afregnet efter det faktiske omkostninger, som vi har ved at producere fjernvarme
Koster det noget at skifte aftale?
Nej, det koster ikke noget at skifte aftale. 
Kommer fjernvarmekunder på den omkostningsbestemteaftale til at dække et tab ift. at skifte kunder fra naturgasprisordningen?
 Nej, kunderne på den omkostningsbestemte fjernvarmeaftale betaler kun for det, som det koster at producere fjernvarmen til dem. 
Skift aftale her
Skift aftale her

OBS! Du skal skifte inden 1/2-23, hvis du vil have den omkostningbestemte aftale træder i kraft fra 1/4-23.
Beregn din pris her
Med vores beregner kan du se, hvad det betyder for din økonomi, hvis du bliver på din nuværende aftale, eller hvis du skifter til den almindelige fjernvarmeaftale.

Prøv vores beregner her.
Kontaktpersoner vedr. Gaspristarif
Har du spørgsmål til gaspristariffen, kan du kontakte os her 43 64 44 00
Eller på mail Tranegildefjernvarme@veks.dk