OBS! Onsdag d. 12. juni 2024 kl. 08:00 - 16:00 lukker vi for fjernvarmen

Flere kunder i eksisterende områder

Pressemeddelelse: VEKS bidrager til den grønne omstilling i Køge og Tranegilde Fjernvarme

Den grønne omstilling kommer ikke af sig selv, og derfor har VEKS’ bestyrelse bevilliget yderligere 40 mio. kr. til fjernvarme i de eksisterende fjernvarmeområder i Køge og Tranegilde. Bevillingen betyder, at knap 100 nye kunder vil kunne blive en del af fjernvarmefællesskabet i de to fjernvarmeselskaber.

Tilbage i 2011 blev de første projektforslag i Køge og Tranegilde godkendt og områderne er blevet udbygget med fjernvarmehovedledninger, så borgerne i Køge og Tranegilde kunne få et grønnere alternativ til gassen. Borgere med en beliggenhed tæt på disse fjernvarmehovedledninger, kan fortsat blive tilsluttet. Disse tilslutninger kaldes fortætninger, da det ikke kræver en ny hovedledning. Det er netop udbygningen med disse fortætninger, som VEKS’ bestyrelse har bevilliget penge til.

Derudover har VEKS’ bestyrelse bevilget 6,6 mio. kr. til projektering og udbud af en såkaldt vekslerstation i Køge Nord, der på lidt længere sigt skal være med til at forsyne mere end 2.000 boliger og erhverv i den nordlige del af Køge med fjernvarme. 

VEKS’ formand Steen Christiansen understreger vigtigheden af at bidrage til den grønne omstilling og sikre flere borgere et grønnere alternativ til gassen:

VEKS ønsker at fremskynde den grønne omstilling, og det kan vi netop gøre med sådan en bevilling. Bevillingerne er med til, at Køge og Tranegilde Fjernvarme kan imødekomme den store efterspørgsel, der er på fjernvarme,” siger Steen Christiansen.

VEKS forventer, at både Køge og Tranegilde vil få glæde af bevillingen til fortætning allerede i 2024.

VEKS’ direktør Morten Stobbe udtrykker sin glæde over bevillingen, så Køge og Tranegilde Fjernvarme fortsat kan være med til at øge den grønne omstilling: 

Bestyrelsens godkendelse betyder, at vi kan fremskynde den grønne omstilling i Køge og Tranegilde, så endnu flere borgere kan få glæde af fjernvarmen. Fortætninger kræver ingen ny hovedledning, og er derfor væsentligt hurtigere og billigere at lave end udbygninger af store områder, hvilket betyder, at de nye kunder allerede kan få glæde af den grønne fjernvarme til den kommende fyringssæson.” siger Morten Stobbe.

For yderligere oplysninger og interview kontakt:

Formand for VEKS og borgmester i Albertslund, Steen Christiansen, på mobil 40508507, steen.christiansen@albertslund.dk

Direktør for VEKS, Morten Stobbe, på mobil 24989977 eller mail: mst@veks.dk

 
Kontakt

Hvis du vil vide mere om praktiske forhold ved fjernvarmeprojektet i Tranegilde kan du kontakte os på:

43 64 44 00 eller Tranegildefjernvarme@veks.dk