Miljø og klimaforhold

Lokalt klima- og miljøregnskab

Test

FRA PROJEKTEFORSLAGET VEDRØRENDE KLIMA- OG MILJØFORHOLD Læs projektforslaget

Med udgangspunkt i de aktuelle emissionsniveauer ifølge Energinet.dk og VEKS miljøregnskaber viser en prognose for besparelsen i CO2-ækv., at konverteringen til fjernvarme i Ishøj og Greve kommuner på sigt betyder en klimamæssig CO2-gevinst, der stor set vil svare til gevinsten ved indregning af det kvoteregulerede marked, idet Hovedstadens to store fjernvarmeselskaber, CTR og VEKS, har sat som mål, at fjernvarmen skal være CO2-neutral i 2025. I Projektforslagets reference er det forudsat, at alle eksisterende bygninger omlægges til eller fortsætter med kondenserende naturgaskedler, samt at nybyggeri også får installerede kondenserende naturgaskedler.
Ud fra denne metode kan den samlede CO2-besparelse beregnes til knap 18.000 tons CO2/år på langt sigt fordelt på 5.800 tons/år til Ishøj Kommune og 12.200 tons/år til Greve Kommune
 

Projektforslag

Læs rapporten bag Tranegildes fjernvarmeforsyning:

Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Tranegilde (benævnt Ishøj og Greve)


Fjernvarme er grøn fornuft

Fjernvarme bygger på ideen om at bruge overskudsvarme til opvarmning. På den måde udnytter vi vores ressourcer effektivt, og det giver grøn, nem og sikker varme i stuerne. 

Læs mere på fjernvarmeportalen