OBS! Onsdag d. 12. juni 2024 kl. 08:00 - 16:00 lukker vi for fjernvarmen

Nøglen til grøn omstilling

Tranegilde Fjernvarme har allerede nu nået den nationale målsætning om at reducere CO2-udledningen med 70% i 2030

Download miljødeklarationen for Tranegilde fjernvarme 

Download ny folder om grøn fjernvarme: Vælg grønt - vælg fjernvarme

Fjernvarme er grøn fornuft

Fjernvarme er ikke kun varmt vand i rør, men en moderne og højteknologisk opfindelse, der gavner både klima, miljø, samfundsøkonomi og kundernes pengepung. 

Den globale opvarmning øges af CO2-udledning, som netop er hovedmålet i kampen for en bæredygtig verden. Køge Fjernvarmes varme er affaldsvarme, overskudsvarme fra industrielle processer samt elproduktion, hvor brændslet er bæredygtig biomasse.

Hvor fjernvarme engang mest var drevet af fossile teknologier, kommer langt størstedelen af energien i dag fra vedvarende energikilder. Derfor er fjernvarme er fremtidens klimaløsning.

For Køge Fjernvarme gælder, at varmen i 2025 er 100% CO2-neutral.

Fjernvarme er grøn fornuft

Fjernvarme bygger på ideen om at bruge overskudsvarme til opvarmning. På den måde udnytter vi vores ressourcer effektivt, og det giver grøn, nem og sikker varme i stuerne. 

Læs mere på fjernvarmeportalen