Baggrund

Kunder, miljø og samfund bliver alle vindere, når fjernvarmen gør sit indtog i Tranegilde

Test

Fjernvarme er en af fremtidens mest sikre energiforsyninger.

Billig og miljøvenlig fjernvarme

Baggrunden for at etablere fjernvarme i Tranegilde er daværende klima- og energiminister Connie Hedegaards opfordring til landets kommuner om at omlægge naturgasforsynede områder til fjernvarme - og på den måde mindske afhængigheden af fossile brændsler som olie og gas betragteligt.

En udbygningsplan for fjernvarme viser, at der ud over de store miljømæssige gevinster er sund økonomi i projektet for både kunder og samfund. 

Kontakt

Hvis du vil vide mere om praktiske forhold ved fjernvarmeprojektet i Tranegilde kan du kontakte os på:

43 64 44 00 eller Tranegildefjernvarme@veks.dk

Projektforslag

Læs rapporten bag Tranegildes fjernvarmeforsyning:

Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Tranegilde (benævnt Ishøj og Greve)