Baggrund

Kunder, miljø og samfund bliver alle vindere, når fjernvarmen gør sit indtog i Tranegilde

Test

Fjernvarme er en af fremtidens mest sikre energiforsyninger.

Billig og miljøvenlig fjernvarme

Baggrunden for at etablere fjernvarme i Tranegilde er daværende klima- og energiminister Connie Hedegaards opfordring til landets kommuner om at omlægge naturgasforsynede områder til fjernvarme - og på den måde mindske afhængigheden af fossile brændsler som olie og gas betragteligt.

En udbygningsplan for fjernvarme viser, at der ud over de store miljømæssige gevinster er sund økonomi i projektet for både kunder og samfund. 

Baggrund

VEKS har efter aftale med Greve Fjernvarme og Ishøj Varmeværk påtaget sig opgaven at etablere og efterfølgende drive et nyt fjernvarmenet i erhvervsområdet Tranegilde. Virksomhederne kan her blive forsynet med fjernvarme og få en opvarmningsform, der er billigere end i dag og samtidig giver anledning til en væsentlig mindre udledning af CO2.

Kontaktperson, overordnet

VEKS' direktør Lars Gullev er overordnet ansvarlig for etableringen af fjernvarmeforsyningen i Tranegilde.

T 43 66 03 13

Direktør Lars Gullev

Projektforslag

Læs rapporten bag Tranegildes fjernvarmeforsyning:

Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Tranegilde (benævnt Ishøj og Greve)