Tranegildes nye fjernvarmesystem

Skift naturgas ud med fjernvarme til gavn for økonomi, miljø og samfund

Test

Fjernvarmesystemet udbygges i disse år flere steder. Virksomheder i Tranegilde bliver blandt de første, som tilbydes billig og miljøvenlig fjernvarme.
Selve tilslutningen er gratis, hvis man kobles på fjernvarmesystemet, mens det anlægges.
Fjernvarmekunder får lavere omkostninger end ved anvendelse af naturgas.

For lokalsamfundet i Tranegilde vil konverteringen til fjernvarme betyde en klimamæssig CO2-gevinst, idet CO2-emissionerne fra naturgaskedler vil blive erstattet af den næsten CO2-neutrale fjernvarme.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om praktiske forhold ved fjernvarmeprojektet i Tranegilde kan du kontakte os på:

43 64 44 00 eller Tranegildefjernvarme@veks.dk