Organisationen

VEKS etablerer og driver Tranegilde Fjernvarme

VEKS' hovedsæde i Albertslund

Tranegilde Fjernvarme/VEKS er ansvarlig for etablering af den fremtidige fjernvarmeforsyning.  
Se: Projektforslaget

Vestegnens fjernvarmeforsyning

VEKS er et miljøcertificeret fjernvarmeselskab. VEKS’ rørsystem overfører overskudsvarme fra primært Avedøreværket og fra affaldsforbrændingsanlæggene Vestforbrænding og ARGO.
VEKS er et non-profit selskab, som leverer varme direkte til en række kunder. Derudover sælges fjernvarmen til 20 lokale fjernvarmeselskaber, der dækker 150.000 husstandes varmeforbrug.
Ifølge aftale med Greve Fjernvarme og Ishøj Varmeværk har VEKS ansvaret for udbygningen af fjernvarme i Tranegilde.
VEKS' forsyningsområde er koblet sammen med søsterselskabet CTR i København og med Vestforbrænding. Det samlede anlæg er et af Europas største fjernvarme-transmissionssystemer. 
Ud over samfundsøkonomien gavner det også miljøet, som skånes for udledning af CO2, svovl og kvælstofoxider fra lokale værker, som tidligere stod for fjernvarmeproduktionen. VEKS er kort sagt et transmissionsselskab for fjernvarme. VEKS dækker, hvad der svarer til 170.000 familiers behov for varme og varmt vand.


Læs mere:  www.veks.dk

Projektforslag

Læs rapporten bag Tranegildes fjernvarmeforsyning:

Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Tranegilde (benævnt Ishøj og Greve)


Kontaktperson, overordnet

VEKS' direktør Lars Gullev er overordnet ansvarlig for etableringen af fjernvarmeforsyningen i Tranegilde.

T 43 66 03 13

Direktør Lars Gullev

Kontaktpersoner, praktiske forhold

Hvis du vil vide mere om praktiske forhold ved fjernvarmeprojektet i Tranegilde er kontaktpersonerne:

Per Lundberg, driftsleder, 
43 30 26 32

Lise Bohn Larsen, VVS-tekniker, 
43 30 26 30

Peter Eriksen, ledningskoordinator, 
43 30 26 31

Økonomiafdelingen
43 66 03 25

Vestegnens fjernvarmeforsyning

VEKS er et miljøcertificeret fjernvarmeselskab. VEKS’ rørsystem overfører overskudsvarme fra primært Avedøreværket og fra affaldsforbrændingsanlæggene Vestforbrænding og Argo.

VEKS er et non-profit selskab, som leverer varme direkte til en række kunder. Derudover sælges fjernvarmen til 20 lokale fjernvarmeselskaber, der dækker 170.000 husstandes varmeforbrug.

Læs mere: www.veks.dk