Energisparemål

Tranegilde Fjernvarme bidrager langt over de krævede energisparemål

Tranegilde Fjernvarme opfylder primært sin forpligtelse til at finde energibesparelser ved at konvertere kunder fra naturgas/olie til fjernvarme.

Tranegilde Fjernvarme historiske sparemål

Af tabellen fremgår Tranegilde Fjernvarmes sparemål
År Sparemål, kWh Indberettet 31/12, kWh Opsamlet, kWh
2014 0 3.072.092 3.072.092
2015 54.167 9.634.989 12.652.914
2016 51.706 3.804.076 16.405.283
2017 51.706 0 16.353.577
2018 51.706 0 16.301.871Kontaktpersoner, praktiske forhold

Hvis du vil vide mere om praktiske forhold ved fjernvarmeprojektet i Tranegilde er kontaktpersonerne:

Per Lundberg, driftsleder, 
43 30 26 32

Lise Bohn Larsen, VVS-tekniker, 
43 30 26 30

Peter Eriksen, ledningskoordinator, 
43 30 26 31

Økonomiafdelingen
43 66 03 25

Vestegnens fjernvarmeforsyning

VEKS er et miljøcertificeret fjernvarmeselskab. VEKS’ rørsystem overfører overskudsvarme fra primært Avedøreværket og fra affaldsforbrændingsanlæggene Vestforbrænding og Argo.

VEKS er et non-profit selskab, som leverer varme direkte til en række kunder. Derudover sælges fjernvarmen til 20 lokale fjernvarmeselskaber, der dækker 170.000 husstandes varmeforbrug.

Læs mere: www.veks.dk