Hvad er fjernvarme?

Fjernvarme er at bruge vores ressourcer med omtanke!

Test

Fjernvarme bygger på ideen om at bruge overskudsvarme til opvarmning. På den måde udnytter vi vores ressourcer effektivt, og det giver en nem og sikker varme i stuerne.

Fjernvarme er nemt og sikkert

Fjernvarme er et enkelt og uproblematisk koncept. Det varme vand fra fjernvarmeselskabet løber under jorden i højisolerede rør, der forsyner virksomheden, ejendommen, villaen eller institutionens varmeanlæg. Fjernvarmevandet opvarmer vandet til hanen og radiatoren, hvorefter det løber afkølet tilbage til fjernvarmeselskabet. Kraftvarmeværket varmer det afkølede vand op igen, og historien starter forfra.

Generelt har fjernvarme en høj forsyningssikkerhed, da varmen baseres på mange forskellige energikilder. Det gør os mindre afhængige af enkelte energikilder og brændsler. Produktionen bliver desuden overvåget døgnet rundt, så vi kan sove roligt om natten uden at spekulere på, om der er varme og varmt vand næste dag.

Fjernvarmen støjer ikke i landskabet; det usynlige system er gravet ned.

Fjernvarme er grøn fornuft

Fjernvarme bygger på ideen om at bruge overskudsvarme til opvarmning. På den måde udnytter vi vores ressourcer effektivt, og det giver grøn, nem og sikker varme i stuerne. 

Læs mere på fjernvarmeportalen