Fjernvarmetilslutning

Der er ingen anlægsomkostninger eller praktiske problemer ved at tilslutte sig fjernvarme

Test

For boligblokke og virksomheder er der intet besvær forbundet med at skifte fra naturgas til fjernvarme, da Tranegilde Fjernvarme vil stå for hele anlægget og etableringen af det samlede fjernvarmesystem - ude som inde.

Hvis boligselskabet eller virksomheden kobler sig på fjernvarmen, samtidig med at hovedledningerne til fjernvarmen anlægges i Tranegilde, sker tilslutningen helt gratis. Det betyder, at hver ny kunde omkostningsfrit tilbydes at få etableret både stikledning og selve fjernvarmeinstallationen, som kobles sammen med det eksisterende centralvarmesystem.

Kontaktpersoner, praktiske forhold

Hvis du vil vide mere om praktiske forhold ved fjernvarmeprojektet i Tranegilde er kontaktpersonerne:

Per Lundberg, driftsleder, 
43 30 26 32

Lise Bohn Larsen, VVS-tekniker, 
43 30 26 30

Peter Eriksen, ledningskoordinator, 
43 30 26 31

Økonomiafdelingen
43 66 03 25

Projektforslag

Læs rapporten bag Tranegildes fjernvarmeforsyning:

Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Tranegilde (benævnt Ishøj og Greve)