Energisparemål

Tranegilde Fjernvarme bidrager langt over de krævede energisparemål
Tranegilde Fjernvarme opfylder primært sin forpligtelse til at finde energibesparelser ved at konvertere kunder fra naturgas/olie til fjernvarme. Tranegilde Fjernvarmes overskud af opnåede energibesparelser er derfor ”sat på opsparingskontoen”. Overskuddet medfører naturligvis, at det ikke har været nødvendigt at købe energibesparelser. 

Tranegilde Fjernvarme historiske sparemål
Af tabellen fremgår Tranegilde Fjernvarmes sparemål, og hvad der er indberettet af reelle, opnåede besparelser ved udgangen af hvert år.  I 2016 var Tranegilde Fjernvarmes sparemål således 51.706 kWh. kWh, men den realisererede besparelse var langt højere: 3.804.076 kWh.
Højre kolonne viser den akkumulerede saldo, der pr. 31/12 2016 var på 16.405.283 kWh

År

Sparemål, kWh

Indberettet 31/12, kWh

Samlet diff., kWh

2014

0

3.072.092

3.072.092

2015

54.167

9.634.989

12.652.914

2016

51.706

3.804.076

16.405.283

Da Tranegilde Fjernvarme først startede med at konvertere kunder fra olie/naturgas i sensommeren 2014 fik selskabet derfor ikke udmeldt et sparemål for 2014. 

Energibesparelserne i 2016 blev opnået ved at konvertere til fjernvarme fra nedenstående - fordelt på disse forsyningstyper: 

Besparelserne i 2016 fordelt efter sektor: