Fjernvarmetilslutning

Der er ingen anlægsomkostninger eller praktiske problemer ved at tilslutte sig fjernvarme

For boligblokke og virksomheder er der intet besvær forbundet med at skifte fra naturgas til fjernvarme, da Tranegilde Fjernvarme vil stå for hele anlægget og etableringen af det samlede fjernvarmesystem - ude som inde.

Hvis boligselskabet eller virksomheden kobler sig på fjernvarmen, samtidig med at hovedledningerne til fjernvarmen anlægges i Tranegilde, sker tilslutningen helt gratis. Det betyder, at hver ny kunde omkostningsfrit tilbydes at få etableret både stikledning og selve fjernvarmeinstallationen, som kobles sammen med det eksisterende centralvarmesystem.