Leveringsbestemmelser

Leveringsbestemmelser for fjernvarme. Tranegilde Fjernvarme

Leveringsbestemmelser gældende frem til den 1. maj 2024:

Download Almindelige leveringsbestemmelser, PDF-dokument 

Leveringsbestemmelser gældende efter den 1. maj 2024

Download Almindelige leveringsbestemmelser, PDF-format

Tekniske bestemmelser

Download Tekniske leveringsbestemmelser, PDF-dokument

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER gennemgår blandt andet en række definitioner, ejerskifte, tariffer, måling af fjernvarmeforbrug, herunder anvendelse af fjernaflæsning samt tilsyns- og klagemyndighed m.v. 

TEKNISKE BESTEMMELSER fastsætter forskellige forhold ved tilslutning af en ejendom til fjernvarmeforsyningen, og gennemgår blandt andet installationsarbejde, etablering af måleudstyr, specielle anlæg, trykprøvning og idriftsættelse, drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen + meget andet
Bestemmelserne slutter af med IKRAFTTRÆDEN

Nedenfor kan man downloade de enkelte principper for kundens tilslutningsanlæg:

 

Fjernvarme er grøn fornuft

Fjernvarme bygger på ideen om at bruge overskudsvarme til opvarmning. På den måde udnytter vi vores ressourcer effektivt, og det giver grøn, nem og sikker varme i stuerne. 

Læs mere på fjernvarmeportalen