Abonnementsordning

Her kan du finde regler og vilkår for vores abonnementsordning.

Download Almindelige vilkår for abonnementsaftaler på fjernvarmeanlæg, PDF

Aftalens genstand
En aftale om fjernvarmeanlæg på abonnement i det følgende benævnt "Abonnementsordningen" indebærer, at Tranegilde Fjernvarme stiller et fjernvarmeanlæg med udetemperatur-regulering og brugsvandsveksler eller varmvandvandsbeholder til rådighed for Ejeren.
Det er en forudsætning for påbegyndelse og opretholdelse af Abonnementsordningen, at Ejeren samtidig får leveret fjernvarme af Tranegilde Fjernvarme.

 
EAN-nummer

Tranegilde Fjernvarmes EAN-lokationsnummer:

5798008871115

Tranegilde Fjernvarme
C/O VEKS
Roskildevej 175
2620 Albertslund

Telefon: 43 64 44 00

HUSK at anføre referencepersonen hos Tranegilde Fjernvarme/VEKS på fakturaen

VEKS' CVR-nr.: 69 33 04 28