Pris ift. naturgas

Takstblad 2021 - gældende pr. 1. januar 2021 for kunder med prisaftale ift. gasprisudviklingen

Download tarifbladet 2021, PDF

Download juli, 2020-tarifbladet, PDF

Variabel pris

Kunderne betaler ikke den samme pris for hver MWh, da prisen er omvendt proportional med forbruget; Jo større forbrug des lavere pris pr. MWh. Nedenstående pristabel viser prisen opdelt i intervaller. For de første 70 MWh betaler forbrugeren 578,23 kr./MWh. For forbruget fra 70 til 225 MWh betales 518,61 kr./MWh – og så fremdeles.

Se priseksemplet for en kunde umiddelbart efter pris-tabellen.

Forbrugsinterval

Kr./MWh - Eksklusiv moms

Kr./MWh - Inklusiv moms

0 - 70 MWh

578,23

722,79

70 - 225 MWh

518,61

648,26

225 - 825 MWh

475,02

593,78

825 - 1.650 MWh

439,98

549,98

1.650 - 3.300 MWh

418,53

523,16

Kunden afregnes efter aktuelt forbrug fra måned til måned, på baggrund af forbrug på energimåler.

Priseksempel

"Virksomhed Andersen" har et årligt forbrug på 850 MWh. Prisen for fjernvarmen bliver:

Energiforbrug enheder

Energiforbrug akkumuleret

Takst
Ekskl. / Inkl. moms

Ekskl. Moms

Inkl. Moms

70 MWh

70 MWh

578,23 / 722,79 Kr.

40.476,10 Kr.

50.595,30 Kr.

155 MWh

225 MWh

518,61 / 648,26 Kr.

80.384,55 Kr.

100.480,30 Kr.

600 MWh

825 MWh

475,02 / 593,78 Kr.

285.012,00 Kr.

356.268,00 Kr.

25 MWh

850 MWh

439,98 / 549,98 Kr.

10.999,50 Kr.

13.749,50 Kr.

I alt 850 MWh

 

 

416.872,15 Kr.

521.093,10 Kr.

Kunden afregnes efter aktuelt forbrug fra måned til måned, på baggrund af forbrug på energimåler.

  

Gebyrer og renter for alle kunder

Gebyrer

Ekskl. moms

Inkl. moms 

Rykkerskrivelse:

100,00 Kr.

 Momsfri

Inkassogebyr:

135,00 Kr.

 Momsfri

Lukkebesøg:

375,00 Kr.

 Momsfri

Genåbning:

375,00 Kr.

 468,75 Kr.

Renter

Rentesats ved forsinket betaling er Nationalbankens officielle udlånsrente med et tillæg på 7% p.a. Der tilskrives renter per påbegyndt måned.

Spædevand

Tranegilde Fjernvarmes spædevandspris til den 31. marts 2021: 60,21 kr./m³ (ex. moms) 

Tranegilde Fjernvarmes spædevandspris fra den 1. april 2021: 62,17 kr./m³ (ex. moms) 

Der opkræves ikke grønne afgifter.

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag betales  for nybyggeri og for eksisterende bygninger mindre end 300 m2

Bygningsstørrelse:

Ekskl. moms

Inkl. moms

Areal < 300m2 (parcelhuse)

25.000,00 Kr.

31.250,00 Kr.

Areal > 300 m2 og < 500 m2 (grundbeløb)

60.000,00 Kr.

75.000,00 Kr.

Areal Fra 500 m2 op til 5.000 m2

32,00 Kr./m2

40,00 Kr./m2

Efterfølgende areal over 5.000 m2

16,00 Kr./m2

20,00 Kr./m2

Areal der i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) ikke er registret som beboelse- eller erhvervsareal, indgår med 50%.

Indeholdt i ovenstående tilslutningsbidrag er, at der - både for nybyggeri og eksisterende bygninger mindre end 300 m2 (parcelhuse) - etableres en stikledning på ind til 10 meter fra matrikelskel til hovedafspærringsventil. Hvis der er behov for en længere stikledning, skal boligejeren betale efter nedenstående prisliste for længder ud over 10 meter.


Indeholdt i ovenstående tilslutningsbidrag er, at der - for nybyggeri større end 300 m2 - etableres en stikledning på indtil 40 meter fra matrikelskel og en varmevekslerinstallation, hvis kapacitet fastsættes efter energirammeberegningen. Såfremt der er behov for en længere stikledning, betales efter nedenstående prisliste for længder udover 40 meter. Er der behov for en større varmevekslerinstallation, betaler ejeren 800 kr../kW for den ekstra kapacitet.

Faktureringen af tilslutningsbidraget vil ske samtidig med fremsendelse af den første varmeregning.


Byggemodningsbidrag
I forbindelse med udstykning af nye byområder, hvor der skal etableres fjernvarmeforsyning, opkræves et byggemodningsbidrag på 15,00 kr./m2. Beregningsgrundlaget er det samlede grundareal, der udstykkes (byggemodnes).

Byggemodningsbidraget skal betales af grundejeren, der udstykker området. Anlæg af fjernvarmeledninger i området påbegyndes ikke, før grundejeren har betalt byggemodningsbidraget.

 

Prisliste for stikledning

Ved stikledning samt tilslutningsanlæg til haner på fjernvarmeunit med en samlet længde over 10 m henholdsvis 40 m og ekstra stikledninger opkræves enhedsomkostninger efter følgende tabel:

Kælderledninger (pr. meter dobbeltrør)

Ekskl. moms

Inkl. moms

Dimension DN15

1.400,00 Kr.

1.750,00 Kr.

Dimension DN20

1.600,00 Kr.

2.000,00 Kr.

Dimension DN25

1.800,00 kr.

2.250,00 Kr.

Dimension DN32

1.900,00 Kr.

2.375,00 Kr.

Dimension DN40

2.100,00 Kr.

2.625,00 Kr.

Dimension DN50

2.400,00 Kr.

3.000,00 Kr.

Dimension DN65

2.400,00 Kr.

3.000,00 Kr.

Dimension DN80

2.700,00 Kr.

3.375,00 Kr.

Dimension DN100

3.100,00 Kr.

3.875,00 Kr.

 

Præisolerede rør i jord (pr. meter dobbeltrør)

Ekskl. moms

Inkl. moms

Dimension DN15

3.300,00 Kr.

4.125,00 Kr.

Dimension DN20

3.600,00 Kr.

4.500,00 Kr.

Dimension DN25

3.900,00 kr.

4.875,00 Kr.

Dimension DN32

4.100,00 Kr.

5.125,00 Kr.

Dimension DN40

4.300,00 Kr.

5.375,00 Kr.

Dimension DN50

4.600,00 Kr.

5.750,00 Kr.

Dimension DN65

5.000,00 Kr.

6.250,00 Kr.

Dimension DN80

6.100,00 Kr.

7.625,00 Kr.

Dimension DN100

7.200,00 Kr.

9.000,00 Kr.

Dimension DN125

8.400,00 Kr.

10.500,00 Kr.

     
 Foringsrør under bygning pr. meter*    
 Dimension op til og med DN 50  10.000,00 Kr. 12.500,00 Kr. 
 Dimension større end DN 50  15.000,00 Kr.  12.500,00 Kr.

*Tillæg for foringsrør under bygninger er et tillæg til tilslutningsbidraget uanset hvor lang stikledningen og tilslutningsanlægget er

Inde i bygninger er der er et 100 % tillæg for ledninger, der er placeret mere end 2,5 meter over gulv samt over nedhængte lofter.

 

Ekskl. Moms

Inkl. moms

Ekstra Energimåler

5.600,00 Kr.

7.000,00 Kr.

 

Kontaktpersoner, praktiske forhold

Hvis du vil vide mere om praktiske forhold ved fjernvarmeprojektet i Tranegilde er kontaktpersonerne:

Per Lundberg, driftsleder, 
43 30 26 32

Lise Bohn Larsen, VVS-tekniker, 
43 30 26 30

Peter Eriksen, ledningskoordinator, 
43 30 26 31

Økonomiafdelingen
43 66 03 25

Projektforslag

Læs rapporten bag Tranegildes fjernvarmeforsyning:

Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Tranegilde (benævnt Ishøj og Greve)


EAN-nummer

Tranegilde Fjernvarmes EAN-lokationsnummer:

5798008871115

Tranegilde Fjernvarme
C/O VEKS
Roskildevej 175
2620 Albertslund

HUSK at anføre referencepersonen hos Tranegilde Fjernvarme/VEKS på fakturaen

VEKS' CVR-nr.: 69 33 04 28