Pris ift. naturgas

Takstblad 2020 - gældende pr. 1. juli 2020 for kunder med prisaftale ift. gasprisudviklingen

Download juli, 2020-tarifbladet, PDF

Download 2019-tarifbladet, PDF

Lavere  pris

Tranegilde Fjernvarme sænker prisen gældende for kunder med naturgasprisaftale fra 1. januar 2020. Årsagen er, at Forsyningstilsynet har udmeldt en fejlagtig statistik om gasprisen. 
Kunderne vil rent praktisk på afregningen for oktober eller november blive modregnet nedreguleringen af årets første syv måneders fakturaer. Fra august vil Tranegilde Fjernvarme fakturere kunderne med den nye pris.
Som nævnt skyldes nedreguleringen Forsyningstilsynets fejl. Man kan læse mere herom hos Forsyningstilsynet.
Hvis du er fraflyttet i perioden fra 1. januar 2020 til 31. juli 2020, bedes du selv kontakte Tranegilde Fjernvarme vedr. din regulering.

Variabel pris

Kunderne betaler ikke den samme pris for hver MWh, da prisen er omvendt proportional med forbruget; jo større forbrug des lavere pris pr. MWh. Nedenstående pristabel viser prisen opdelt i intervaller. For de første 70 MWh betaler forbrugeren 660,24 kr./MWh. For forbruget fra 70 til 225 MWh betales 564,46 kr./MWh – og så fremdeles.

Se priseksemplet for en kunde umiddelbart efter pris-tabellen.

Forbrugsinterval

Kr./MWh - Eksklusiv moms

Kr./MWh - Inklusiv moms

0 - 70 MWh

660,24

825,30

70 - 225 MWh

564,46

705,57

225 - 825 MWh

550,06

687,58

825 - 1.650 MWh

507,21

634,01

1.650 - 3.300 MWh

480,72

600,90

Kunden afregnes efter aktuelt forbrug fra måned til måned, på baggrund af forbrug på energimåler.

Priseksempel

"Virksomhed Andersen" har et årligt forbrug på 850 MWh. Prisen for fjernvarmen bliver:

Energiforbrug enheder

Energiforbrug akkumuleret

Takst
Ekskl. / Inkl. moms

Ekskl. Moms

Inkl. Moms

70 MWh

70 MWh

660,24 / 825,30 Kr.

46.216,80 Kr.

57.771,00 Kr.

155 MWh

225 MWh

564,46 / 705,57 Kr.

87.491,30 Kr.

109.363,35 Kr.

600 MWh

825 MWh

550,06 / 687,58 Kr.

34303036,00 Kr.

412.548,00 Kr.

25 MWh

850 MWh

507,21 / 634,01 Kr.

12.680,25 Kr.

15.850,25 Kr.

I alt 850 MWh

 

 

503.715,30 Kr.

629.644,13 Kr.

Kunden afregnes efter aktuelt forbrug fra måned til måned, på baggrund af forbrug på energimåler.

  

Gebyrer og renter for alle kunder

Gebyrer

Kroner

Rykkerskrivelse:

100,00 Kr.

Inkassogebyr:

135,00 Kr.

Lukkebesøg:

375,00 Kr.

Genåbning:

375,00 Kr.

Renter

Rentesats ved forsinket betaling er Nationalbankens officielle udlånsrente med et tillæg på 7% p.a. Der tilskrives renter per påbegyndt måned.

Spædevand

Tranegilde Fjernvarmes spædevandspris til den 31. marts 2020: 64,90 kr./m³ (ex. moms) 

Tranegilde Fjernvarmes spædevandspris fra den 1. april 2020: 60,21 kr./m³ (ex. moms) 

Der opkræves ikke grønne afgifter.

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag betales  for nybyggeri og for eksisterende bygninger mindre end 300 m2

Bygningsstørrelse:

Ekskl. moms

Inkl. moms

Areal < 300m2 (parcelhuse)

25.000,00 Kr.

31.250,00 Kr.

Areal > 300 m2 og < 500 m2 (grundbeløb)

45.000,00 Kr.

56.250,00 Kr.

Areal Fra 500 m2 op til 5.000 m2

32,00 Kr./m2

40,00 Kr./m2

Efterfølgende areal over 5.000 m2

16,00 Kr./m2

20,00 Kr./m2

Areal der i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) ikke er registret som beboelse- eller erhvervsareal, indgår med 50%.

Indeholdt i ovenstående tilslutningsbidrag er, at der - både for nybyggeri og eksisterende bygninger mindre end 300 m2 (parcelhuse) - etableres en stikledning på ind til 10 meter fra matrikelskel til hovedafspærringsventil. Hvis der er behov for en længere stikledning, skal boligejeren betale efter nedenstående prisliste for længder ud over 10 meter.


Indeholdt i ovenstående tilslutningsbidrag er, at der - for nybyggeri større end 300 m2 - etableres en stikledning på indtil 40 meter fra matrikelskel og en varmevekslerinstallation, hvis kapacitet fastsættes efter energirammeberegningen. Såfremt der er behov for en længere stikledning, betales efter nedenstående prisliste for længder udover 40 meter. Er der behov for en større varmevekslerinstallation, betaler ejeren 800 kr../kW for den ekstra kapacitet.

Faktureringen af tilslutningsbidraget vil ske samtidig med fremsendelse af den første varmeregning.


Byggemodningsbidrag
I forbindelse med udstykning af nye byområder, hvor der skal etableres fjernvarmeforsyning, opkræves et byggemodningsbidrag på 15,00 kr./m2. Beregningsgrundlaget er det samlede grundareal, der udstykkes (byggemodnes).

Byggemodningsbidraget skal betales af grundejeren, der udstykker området. Anlæg af fjernvarmeledninger i området påbegyndes ikke, før grundejeren har betalt byggemodningsbidraget.

 

Prisliste for stikledning

Ved stikledning samt tilslutningsanlæg til haner på fjernvarmeunit med en samlet længde over 10 m henholdsvis 40 m og ekstra stikledninger opkræves enhedsomkostninger efter følgende tabel:

Kælderledninger (pr. meter dobbeltrør)

Ekskl. moms

Inkl. moms

Dimension DN15

1.400,00 Kr.

1.750,00 Kr.

Dimension DN20

1.600,00 Kr.

2.000,00 Kr.

Dimension DN25

1.800,00 kr.

2.250,00 Kr.

Dimension DN32

1.900,00 Kr.

2.375,00 Kr.

Dimension DN40

2.100,00 Kr.

2.625,00 Kr.

Dimension DN50

2.400,00 Kr.

3.000,00 Kr.

Dimension DN65

2.400,00 Kr.

3.000,00 Kr.

Dimension DN80

2.700,00 Kr.

3.375,00 Kr.

Dimension DN100

3.100,00 Kr.

3.875,00 Kr.

 

Præisolerede rør i jord (pr. meter dobbeltrør)

Ekskl. moms

Inkl. moms

Dimension DN15

3.300,00 Kr.

4.125,00 Kr.

Dimension DN20

3.600,00 Kr.

4.500,00 Kr.

Dimension DN25

3.900,00 kr.

4.875,00 Kr.

Dimension DN32

4.100,00 Kr.

5.125,00 Kr.

Dimension DN40

4.300,00 Kr.

5.375,00 Kr.

Dimension DN50

4.600,00 Kr.

5.750,00 Kr.

Dimension DN65

5.000,00 Kr.

6.250,00 Kr.

Dimension DN80

6.100,00 Kr.

7.625,00 Kr.

Dimension DN100

7.200,00 Kr.

9.000,00 Kr.

Dimension DN125

8.400,00 Kr.

10.500,00 Kr.

Inde i bygninger er der er et 100 % tillæg for ledninger, der er placeret mere end 2,5 meter over gulv samt over nedhængte lofter.

 

Ekskl. Moms

Inkl. moms

Ekstra Energimåler

5.600,00 Kr.

7.000,00 Kr.

 

Kontaktpersoner, praktiske forhold

Hvis du vil vide mere om praktiske forhold ved fjernvarmeprojektet i Tranegilde er kontaktpersonerne:

Per Lundberg, driftsleder, 
43 30 26 32

Lise Bohn Laren, VVS-tekniker, 
43 30 26 30

Peter Eriksen, ledningskoordinator, 
43 30 26 31

Økonomiafdelingen
43 66 03 25

Projektforslag

Læs rapporten bag Tranegildes fjernvarmeforsyning:

Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Tranegilde (benævnt Ishøj og Greve)


EAN-nummer

Tranegilde Fjernvarmes EAN-lokationsnummer:

5798008871115

Tranegilde Fjernvarme
C/O VEKS
Roskildevej 175
2620 Albertslund

HUSK at anføre referencepersonen hos Tranegilde Fjernvarme/VEKS på fakturaen

VEKS' CVR-nr.: 69 33 04 28