Leveringsbestemmelser

Leveringsbestemmelser for fjernvarme. Tranegilde Fjernvarme

KLIK HER for leveringsbestemmelserne i PDF-dokumentet , som gennemgår bestemmelserne for VEKS' levering af fjernvarme til Tranegilde.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING gennemgår blandt andet en række definitioner, ejerskifte, tariffer, måling af fjernvarmeforbrug, herunder anvendelse af fjernaflæsning samt tilsyns- og klagemyndighed m.v. 
TILSLUTNINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING fastsætter forskellige forhold ved tilslutning af en ejendom til fjernvarmeforsyningen.
INSTALLATIONSBESTEMMELSER gennemgår blandt andet installationsarbejde, etablering af måleudstyr, specielle anlæg, trykprøvning og idriftsættelse, drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen + meget andet
Bestemmelserne slutter af med IKRAFTTRÆDEN

Nedenfor kan man downloade de enkelte principper for kundens tilslutningsanlæg:

Kontaktpersoner, praktiske forhold

Hvis du vil vide mere om praktiske forhold ved fjernvarmeprojektet i Tranegilde er kontaktpersonerne:

Per Lundberg, driftsleder, 
43 30 26 32

Lise Bohn Laren, VVS-tekniker, 
43 30 26 30

Peter Eriksen, ledningskoordinator, 
43 30 26 31

Økonomiafdelingen
43 66 03 25