Almindelig prisaftale

Takstblad 2021 - gældende pr. 1. januar 2022 for kunder med omkostningsbestemt pris

Download tarifbadet 2021, PDF

Download juli, 2020-tarifbladet, PDF

Se priseksemplet for en kunde umiddelbart efter pris-tabellerne.

 

Variabel pris 

Kr./MWh - Eksklusiv moms 

Kr./MWh - Inklusiv moms

498,78

623,44

 

Areal jf. BBR Ekskl. moms Inkl. moms

Fast abonnementsbetaling

<500 m2
eller

1.008,00 Kr.

1.260,00 Kr.

Fast abonnementsbetaling >500 mog <5.000 m2
eller
3.990,00 Kr. 4.987,50 Kr.
Fast abonnementsbetaling >5.000 m2 7.980,00 Kr. 9.975,00 Kr.

 

Areal jf. BBR Ekskl. moms Inkl. moms

Effektbetaling

<500 m2

21,00 Kr./m2

26,25 Kr./m2

Effektbetaling herudover areal fra 500 m2 op til og med 5.000 m2 18,90 Kr./m2 23,63 Kr./m2
Effektbetaling og efterfølgende areal over 5.000 m2 15,75 Kr./m2 19,69 Kr./m2

*) Areal der i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) ikke er registret som beboelse- eller erhvervsareal, indgår med 50%

Priseksempel for kunder med almindelig prisaftale

"Virksomhed Petersen" har et årligt forbrug på 440 MWh og et BBR-mål på 5.500 m2. Prisen for fjernvarmen bliver:

Taksttype

Beregningsenhed

Takstgruppe

Antal

Enhedspris
e
ksklusiv moms

Pris
Eksklusiv moms

Pris
Inklusiv moms

Variabel tarif

MWh

kun en gruppe

440

498,78 Kr.

219.463,20 Kr.

274.329,00 Kr.

Fast abonnement

BBR mål m2

>5.000 m2

1

7.600,00 Kr.

7.980,000 Kr.

9.975,00 Kr.

Effektbetaling

BBR mål m2

<500 m2

500

21,00 Kr.

10.500,00 Kr.

13.125,00 Kr.

Effektbetaling

BBR mål m2

>500 m2og <5.000 m2

4.500

18,90 Kr.

85.050,00 Kr.

106.312,50 Kr.

Effektbetaling BBR mål m2 >5.000 m2 500 15,75 Kr. 7.875,00 Kr. 9.843,75 Kr
Effektbetaling
i alt
103.425,00 Kr.

129.281,25 Kr

Samlet betaling

 

 

330.868,20 Kr.

413.585,25 Kr.

 

Gebyrer

Gebyrer

Ekskl. moms

 Inkl. moms

Rykkerskrivelse:

100,00 Kr.

 Momsfri

Inkassogebyr:

135,00 Kr.

 Momsfri

Lukkebesøg:

375,00 Kr.

 Momsfri

Genåbning:

375,00 Kr.

468,75 Kr 

Renter

Rentesats ved forsinket betaling er Nationalbankens officielle udlånsrente med et tillæg på 7% p.a. Der tilskrives renter per påbegyndt måned.

Spædevand

Tranegilde Fjernvarmes spædevandspris til den 31. marts 2021: 60,21 kr./m³ (ex. moms) 
Tranegilde Fjernvarmes spædevandspris fra den 1. april 2021: 62,17 kr./m³ (ex. moms) 

Der opkræves ikke grønne afgifter.

Tilslutningsbidrag

Gældende pr. 1. januar 2021
Tilslutningsbidrag betales  for nybyggeri og for eksisterende bygninger mindre end 300 m2

Bygningsstørrelse:

Ekskl. moms

Inkl. moms

Areal < 300m2 (parcelhuse)

25.000,00 Kr.

31.250,00 Kr.

Areal > 300 m2 og < 500 m2 (grundbeløb)

60.000,00 Kr.

75.000,00 Kr.

Areal Fra 500 m2 op til 5.000 m2

32,00 Kr./m2

40,00 Kr./m2

Efterfølgende areal over 5.000 m2

16,00 Kr./m2

20,00 Kr./m2

Areal der i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) ikke er registret som beboelse- eller erhvervsareal, indgår med 50%.

Indeholdt i ovenstående tilslutningsbidrag er, at der - både for nybyggeri og eksisterende bygninger mindre end 300 m2 (parcelhuse) - etableres en stikledning på ind til 10 meter fra matrikelskel til hovedafspærringsventil. Hvis der er behov for en længere stikledning, skal boligejeren betale efter nedenstående prisliste for længder ud over 10 meter.


Indeholdt i ovenstående tilslutningsbidrag er, at der - for nybyggeri større end 300 m2 - etableres en stikledning på indtil 40 meter fra matrikelskel og en varmevekslerinstallation, hvis kapacitet fastsættes efter energirammeberegningen. Såfremt der er behov for en længere stikledning, betales efter nedenstående prisliste for længder udover 40 meter. Er der behov for en større varmevekslerinstallation, betaler ejeren 800 kr../kW for den ekstra kapacitet.

Faktureringen af tilslutningsbidraget vil ske samtidig med fremsendelse af den første varmeregning.


Byggemodningsbidrag
I forbindelse med udstykning af nye byområder, hvor der skal etableres fjernvarmeforsyning, opkræves et byggemodningsbidrag. Bidraget ansættes til et beløb, der giver varmeværket dækning for hovedparten af anlægsomkostningerne.

Byggemodningsbidraget skal betales af grundejeren, der udstykker området. Anlæg af fjernvarmeledninger i området påbegyndes ikke, før grundejeren har betalt byggemodningsbidraget.

 

Prisliste for stikledning

Ved stikledning samt tilslutningsanlæg til haner på fjernvarmeunit med en samlet længde over 10 m henholdsvis 40 m og ekstra stikledninger opkræves enhedsomkostninger efter følgende tabel:

Kælderledninger (pr. meter dobbeltrør)

Ekskl. moms

Inkl. moms

Dimension DN15

1.400,00 Kr.

1.750,00 Kr.

Dimension DN20

1.600,00 Kr.

2.000,00 Kr.

Dimension DN25

1.800,00 kr.

2.250,00 Kr.

Dimension DN32

1.900,00 Kr.

2.375,00 Kr.

Dimension DN40

2.100,00 Kr.

2.625,00 Kr.

Dimension DN50

2.400,00 Kr.

3.000,00 Kr.

Dimension DN65

2.400,00 Kr.

3.000,00 Kr.

Dimension DN80

2.700,00 Kr.

3.375,00 Kr.

Dimension DN100

3.100,00 Kr.

3.875,00 Kr.

 

Præisolerede rør i jord (pr. meter dobbeltrør)

Ekskl. moms

Inkl. moms

Dimension DN15

3.300,00 Kr.

4.125,00 Kr.

Dimension DN20

3.600,00 Kr.

4.500,00 Kr.

Dimension DN25

3.900,00 kr.

4.875,00 Kr.

Dimension DN32

4.100,00 Kr.

5.125,00 Kr.

Dimension DN40

4.300,00 Kr.

5.375,00 Kr.

Dimension DN50

4.600,00 Kr.

5.750,00 Kr.

Dimension DN65

5.000,00 Kr.

6.250,00 Kr.

Dimension DN80

6.100,00 Kr.

7.625,00 Kr.

Dimension DN100

7.200,00 Kr.

9.000,00 Kr.

Dimension DN125

8.400,00 Kr.

10.500,00 Kr.

     
 Foringsrør under bygning pr. meter*
 
 Dimension op til og med DN 50  10.000,00 Kr.  12.500,00 Kr. 
 Dimension større end DN 50  15.000,00 Kr.  18.750,00 Kr. 

*Tillæg for foringsrør under bygninger er et tillæg til tilslutningsbidraget uanset hvor lang stikledningen og tilslutningsanlægget er.

Inde i bygninger er der er et 100 % tillæg for ledninger, der er placeret mere end 2,5 meter over gulv samt over nedhængte lofter.

 

Ekskl. Moms

Inkl. moms

Ekstra Energimåler

5.600,00 Kr.

7.000,00 Kr.

 

Kontaktpersoner, praktiske forhold

Hvis du vil vide mere om praktiske forhold ved fjernvarmeprojektet i Tranegilde er kontaktpersonerne:

Per Lundberg, driftsleder, 
43 30 26 32

Lise Bohn Larsen, VVS-tekniker, 
43 30 26 30

Peter Eriksen, ledningskoordinator, 
43 30 26 31

Økonomiafdelingen
43 66 03 25

Projektforslag

Læs rapporten bag Tranegildes fjernvarmeforsyning:

Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Tranegilde (benævnt Ishøj og Greve)


EAN-nummer

Tranegilde Fjernvarmes EAN-lokationsnummer:

5798008871115

Tranegilde Fjernvarme
C/O VEKS
Roskildevej 175
2620 Albertslund

HUSK at anføre referencepersonen hos Tranegilde Fjernvarme/VEKS på fakturaen

VEKS' CVR-nr.: 69 33 04 28