Leveringsaftale

Aftale mellem kunden og Tranegilde Fjernvarme

Klik her for Leveringsaftalen i PDF-dokumentet som viser "Aftale om levering af fjernvarme"

Aftalen omhandler tilslutning til fjernvarmenettet og ved underskrift af denne aftale har ejeren af ejendommen fået udleveret følgende:

• Leveringsbestemmelser for fjernvarme VEKS Distribution, Tranegilde Fjernvarme 
• Takstblad

Gældende version af vedtægter m.v. vil altid fremgå af VEKS' hjemmeside (www.veks.dk) ligesom disse kan rekvireres hos VEKS.

Aftalen gennemgår eksempelvis også vilkår for fjernaflæsningssystem, realiserede energibesparelser etc.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om praktiske forhold ved fjernvarmeprojektet i Tranegilde kan du kontakte os på:

43 64 44 00 eller Tranegildefjernvarme@veks.dk

EAN-nummer

Tranegilde Fjernvarmes EAN-lokationsnummer:

5798008871115

Tranegilde Fjernvarme
C/O VEKS
Roskildevej 175
2620 Albertslund

Telefon: 43 64 44 00

HUSK at anføre referencepersonen hos Tranegilde Fjernvarme/VEKS på fakturaen

VEKS' CVR-nr.: 69 33 04 28