Abonnementsordning

Takstblad 2022 - gældende pr. 1. januar 2022 for kunder med abonnementsordning

Download Almindelige vilkår for abonnementsaftaler på fjernvarmeanlæg 2022, PDF

Aftalens genstand
En aftale om fjernvarmeanlæg på abonnement i det følgende benævnt "Abonnementsordningen" indebærer, at Tranegilde Fjernvarme stiller et fjernvarmeanlæg med udetemperatur-regulering og brugsvandsveksler eller varmvandvandsbeholder til rådighed for Ejeren.
Det er en forudsætning for påbegyndelse og opretholdelse af Abonnementsordningen, at Ejeren samtidig får leveret fjernvarme af Tranegilde Fjernvarme.

 
Kontaktpersoner, praktiske forhold

Hvis du vil vide mere om praktiske forhold ved fjernvarmeprojektet i Tranegilde er kontaktpersonerne:

Per Lundberg, driftsleder, 
43 30 26 32

Lise Bohn Larsen, VVS-tekniker, 
43 30 26 30

Peter Eriksen, ledningskoordinator, 
43 30 26 31

Økonomiafdelingen
43 66 03 25

EAN-nummer

Tranegilde Fjernvarmes EAN-lokationsnummer:

5798008871115

Tranegilde Fjernvarme
C/O VEKS
Roskildevej 175
2620 Albertslund

HUSK at anføre referencepersonen hos Tranegilde Fjernvarme/VEKS på fakturaen

VEKS' CVR-nr.: 69 33 04 28