Selvregulering

Mulighed for at regulere automatikken

Til fjernvarmekunderne hos Tranegilde Fjernvarme

Man kan regulere sin automatik til at stoppe opvarmningen, selvom det er usædvanligt koldt for årstiden.

Grundet den kolde forsommer, kan der have været et merforbrug i forhold til hvad der ”normalt” er for maj og juni. Det samme kan gøre sig gældende i sensommeren.

Den for årstiden usædvanlige kulde betyder i praksis, at styringen af anlægget først slår varmen fra, når udetemperaturen når 18°C. 
For at undgå unødig varmespild i sådanne tilfælde, kan indstille temperaturen til 16°C. Det gøres ved, at skrue ned for den temperatur, der er markeret med rødt i billede her under.

Styring af Hustemperatur

Er man I tvivl eller har spørgsmål herom, er man velkommen til at kontakte:

VVS-tekniker Lise Bohn Larsen 51 80 03 35

Med venlig hilsen
Tranegilde Fjernvarme

Kontaktpersoner, praktiske forhold

Hvis du vil vide mere om praktiske forhold ved fjernvarmeprojektet i Tranegilde er kontaktpersonerne:

Per Lundberg, driftsleder, 
43 30 26 32

Lise Bohn Larsen, VVS-tekniker, 
43 30 26 30

Peter Eriksen, ledningskoordinator, 
43 30 26 31

Økonomiafdelingen
43 66 03 25

Baggrund

VEKS har efter aftale med Greve Fjernvarme og Ishøj Varmeværk påtaget sig opgaven at etablere og efterfølgende drive et nyt fjernvarmenet i erhvervsområdet Tranegilde. Virksomhederne kan her blive forsynet med fjernvarme og få en opvarmningsform, der er billigere end i dag og samtidig giver anledning til en væsentlig mindre udledning af CO2.