Tranegildes nye fjernvarmesystem

Skift naturgas ud med fjernvarme til gavn for økonomi, miljø og samfund

Test

Fjernvarmesystemet udbygges i disse år flere steder. Virksomheder i Tranegilde bliver blandt de første, som tilbydes billig og miljøvenlig fjernvarme.
Selve tilslutningen er gratis, hvis man kobles på fjernvarmesystemet, mens det anlægges.
Fjernvarmekunder får lavere omkostninger end ved anvendelse af naturgas.

For lokalsamfundet i Tranegilde vil konverteringen til fjernvarme betyde en klimamæssig CO2-gevinst, idet CO2-emissionerne fra naturgaskedler vil blive erstattet af den næsten CO2-neutrale fjernvarme.

Vestegnens fjernvarmeforsyning

VEKS er et miljøcertificeret fjernvarmeselskab. VEKS’ rørsystem overfører overskudsvarme fra primært Avedøreværket og fra affaldsforbrændingsanlæggene Vestforbrænding og Argo.

VEKS er et non-profit selskab, som leverer varme direkte til en række kunder. Derudover sælges fjernvarmen til 20 lokale fjernvarmeselskaber, der dækker 170.000 husstandes varmeforbrug.

Læs mere: www.veks.dk

Kontaktpersoner, praktiske forhold

Hvis du vil vide mere om praktiske forhold ved fjernvarmeprojektet i Tranegilde er kontaktpersonerne:

Per Lundberg, driftsleder, 
43 30 26 32

Lise Bohn Larsen, VVS-tekniker, 
43 30 26 30

Peter Eriksen, ledningskoordinator, 
43 30 26 31

Økonomiafdelingen
43 66 03 25