Hvordan får jeg fjernvarme?

Plan for tilslutning til fjernvarme

Test

Større boligblokke og virksomheder i Tranegilde er de første, som tilbydes billig og miljøvenlig fjernvarme. 
Selve tilslutningen er gratis, hvis man kobles på fjernvarmesystemet, mens det anlægges.
Fjernvarmekunder får lavere omkostninger end ved anvendelse af naturgas.

Hvis I er interesseret i tilbuddet om fjernvarme, kan I blive tilsluttet fjernvarme efter følgende plan:

  • VEKS arrangerer et orienterende møde på jeres virksomhed/hos boligselskabet, hvor vi drøfter grundlaget for et tilbud på fjernvarme
  • Tilbud og forhåndsaftale om fjernvarmelevering
  • Teknisk gennemgang af det nuværende varmesystem, foretaget af en rådgiver/tekniker
    (omkostningsfrit)
  • Hovedforsyningen etableres
  • Endelig leveringsaftale
  • Den gamle kedelinstallation fjernes
  • Den nye varmeveksler installeres
  • Virksomheden/boligblokken tilsluttes fjernvarme

I Tranegilde blev de første nye fjernvarmekunder tilsluttet i 2014 og projektet vil være afsluttet i 2017.

Kontaktpersoner, praktiske forhold

Hvis du vil vide mere om praktiske forhold ved fjernvarmeprojektet i Tranegilde er kontaktpersonerne:

Per Lundberg, driftsleder, 
43 30 26 32

Lise Bohn Larsen, VVS-tekniker, 
43 30 26 30

Peter Eriksen, ledningskoordinator, 
43 30 26 31

Økonomiafdelingen
43 66 03 25

Fjernvarme til Køge

Samarbejdsprojektet ”Varmeplan Hovedstaden” har fremhævet oplagte område til at indføre fjernvarme; ikke mindst erhverv og større ejendomme.

Projektforslag

Læs rapporten bag Tranegildes fjernvarmeforsyning:

Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Tranegilde (benævnt Ishøj og Greve)