Leveringsaftale

Aftale mellem kunden og Tranegilde Fjernvarme

Klik her for Leveringsaftalen i PDF-dokumentet som viser "Aftale om levering af fjernvarme"

Aftalen omhandler tilslutning til fjernvarmenettet og ved underskrift af denne aftale har ejeren af ejendommen fået udleveret følgende:

• Leveringsbestemmelser for fjernvarme VEKS Distribution, Tranegilde Fjernvarme 
• Takstblad

Gældende version af vedtægter m.v. vil altid fremgå af VEKS' hjemmeside (www.veks.dk) ligesom disse kan rekvireres hos VEKS.

Aftalen gennemgår eksempelvis også vilkår for fjernaflæsningssystem, realiserede energibesparelser etc.