Organisationen

VEKS etablerer og driver Tranegilde Fjernvarme

VEKS' hovedsæde i Albertslund

Det nye fjernvarmeselskab Tranegilde Fjernvarme/VEKS er ansvarlig for etablering af den fremtidige fjernvarmeforsyning.  
Se: 
Projektforslaget

Vestegnens fjernvarmeforsyning

VEKS er et miljøcertificeret fjernvarmeselskab. VEKS’ rørsystem overfører overskudsvarme fra primært Avedøreværket og fra affaldsforbrændingsanlæggene Vestforbrænding og KARA/NOVEREN.
VEKS er et non-profit selskab, som leverer varme direkte til en række kunder. Derudover sælges fjernvarmen til 20 lokale fjernvarmeselskaber, der dækker 150.000 husstandes varmeforbrug.
Ifølge aftale med Greve Fjernvarme og Ishøj Varmeværk har VEKS ansvaret for udbygningen af fjernvarme i Tranegilde.
VEKS' forsyningsområde er koblet sammen med søsterselskabet CTR i København og med Vestforbrænding. Det samlede anlæg er et af Europas største fjernvarme-transmissionssystemer. 
Ud over samfundsøkonomien gavner det også miljøet, som skånes for udledning af CO2, svovl og kvælstofoxider fra lokale værker, som tidligere stod for fjernvarmeproduktionen. VEKS er kort sagt et transmissionsselskab for fjernvarme. VEKS dækker, hvad der svarer til 150.000 familiers behov for varme og varmt vand.


Læs mere:  www.veks.dk