Information til kunderne

Hilsen fra Tranegilde Fjernvarme
Hilsen til kunderne

Tranegilde Fjernvarme forsyner sikkert og pålideligt kunderne, hvis antal stadig vokser

Vi Vi har i 2018 etableret fjernvarme til en ny udstykning ”Kildebrønde”, hvor leveringsaftalen svarer til et årligt varmesalg på 2.500 MWh. Når området er udbygget, vil Tranegilde Fjernvarme levere varme i størrelsesordenen 10.500 MWh.
Alt i alt har i Tranegilde Fjernvarme 351 kundeinstallationer med et årligt varmebehov på 42.500 MWh. I løbet af 2018 er yderligere syv nye kunder koblet på vores fjernvarmesystem med et årligt varmebehov på ca. 1.350 MWh. Det er alle nybyggerier.

Teknik
Årets nettab var 14%. Vi arbejder hele tiden på at reducere tabet, så vi smider mindst mulig varme ud til gråspurvene. Dette gøres via vores SRO-anlæg ved at optimere tryk og temperaturer. Vi skal sikre balancen mellem, at kunderne sikres præcis den efterspurgte varme ved det rigtige tryk og temperatur – men heller ikke mere end det efterspurgte. 
Der bliver selvfølgelig også stillet krav til vores rørleverandører om kvalitet og isoleringsevne på vores fjernvarmerør, som vil ligge i jorden i de næste 50 år.

I 2019 vil vi yderligere fokusere på at optimere fremløbstemperaturen, som skal være med til at mind-ske nettabet i vores ledningsnet. Vi vil derfor målrettet analysere og implementere nye værktøjer for at nedbringe nettabet. Tranegilde Fjernvarme har haft en fremløbstemperaturen på 70 0C om sommeren og 80 0C i vinterhalvåret. 
Vi har udbygget vores fjernvarmenet med yderligere to differenstryks-målepunkter, som via vores fælles SRO-anlæg sikrer, at vi altid har det korrekte tryk til at forsyne vores kunder.

Kundeservice
Vi har igen i år gjort en stor indsats for at servicere vores kunder bedst muligt. 

 • Vores vagtordning for Tranegilde Fjernvarme sikrer, at forsyningssikkerheden er meget høj 24-7 - 365 dage om året.
 • Sms-serviceordningen sikrer direkte og hurtig kontakt med vores kunder ved driftsforstyrrelser, og vi har på hjemmesiden tilgang/portal til egen faktura og målerdata.
 • Vi har igen i år været rundt og servicere vores kundeanlæg med gode råd til varmemestre og pri-vatkunder om en energirigtig og økonomisk drift.
 • Kundernes returtemperatur arbejder vi fortsat med – blandt andet via målerdata over kunder med en for høj returtemperatur. Vi har indtil videre hjulpet de 25 største kunder, som havde en for høj returtemperatur. Vi kan med målerdata handle hurtigt og samtidig sikre, at Tranegilde Fjernvarme udnytter varmen optimalt - til gavn for vores kunder og miljøet
 • Endelig vil vi sætte lys på VEKS/Tranegilde Fjernvarmes kurser i fjernvarme. Kurserne kan sam-mensættes frit og er særligt tilrettelagt til varmemestre og driftspersonale. Kurserne handler om drift & vedligehold af større fjernvarmeanlæg eksempelvis varmt brugsvand, energisty-ring/regulering, radiatoranlæg, tilslutningsprincipper, fjernvarmekomponenter ventilation med meget mere.
  Det koster 300 kr. pr. kursusdag.
  Læs mere om uddannelsestilbuddet på VEKS’ hjemmeside, hvor man også kan tilmelde sig et eller flere kurser: 

Til slut vil vi ønske alle Tranegilde Fjernvarmes kunder et godt nytår!


Med venlig hilsen

Lars Gullev 
Distributionschef


Tranegilde Fjernvarme          
C/O VEKS
Roskildevej 175
2620 Albertslund
tranegildefjernvarme@veks.dk
T 43 64 44 00  

 

Information til kunderne

Hilsen fra Tranegilde Fjernvarme
Hilsen til kunderne

Tranegilde Fjernvarme forsyner sikkert og pålideligt kunderne, hvis antal stadig vokser

Vi Vi har i 2018 etableret fjernvarme til en ny udstykning ”Kildebrønde”, hvor leveringsaftalen svarer til et årligt varmesalg på 2.500 MWh. Når området er udbygget, vil Tranegilde Fjernvarme levere varme i størrelsesordenen 10.500 MWh.
Alt i alt har i Tranegilde Fjernvarme 351 kundeinstallationer med et årligt varmebehov på 42.500 MWh. I løbet af 2018 er yderligere syv nye kunder koblet på vores fjernvarmesystem med et årligt varmebehov på ca. 1.350 MWh. Det er alle nybyggerier.

Teknik
Årets nettab var 14%. Vi arbejder hele tiden på at reducere tabet, så vi smider mindst mulig varme ud til gråspurvene. Dette gøres via vores SRO-anlæg ved at optimere tryk og temperaturer. Vi skal sikre balancen mellem, at kunderne sikres præcis den efterspurgte varme ved det rigtige tryk og temperatur – men heller ikke mere end det efterspurgte. 
Der bliver selvfølgelig også stillet krav til vores rørleverandører om kvalitet og isoleringsevne på vores fjernvarmerør, som vil ligge i jorden i de næste 50 år.

I 2019 vil vi yderligere fokusere på at optimere fremløbstemperaturen, som skal være med til at mind-ske nettabet i vores ledningsnet. Vi vil derfor målrettet analysere og implementere nye værktøjer for at nedbringe nettabet. Tranegilde Fjernvarme har haft en fremløbstemperaturen på 70 0C om sommeren og 80 0C i vinterhalvåret. 
Vi har udbygget vores fjernvarmenet med yderligere to differenstryks-målepunkter, som via vores fælles SRO-anlæg sikrer, at vi altid har det korrekte tryk til at forsyne vores kunder.

Kundeservice
Vi har igen i år gjort en stor indsats for at servicere vores kunder bedst muligt. 

 • Vores vagtordning for Tranegilde Fjernvarme sikrer, at forsyningssikkerheden er meget høj 24-7 - 365 dage om året.
 • Sms-serviceordningen sikrer direkte og hurtig kontakt med vores kunder ved driftsforstyrrelser, og vi har på hjemmesiden tilgang/portal til egen faktura og målerdata.
 • Vi har igen i år været rundt og servicere vores kundeanlæg med gode råd til varmemestre og pri-vatkunder om en energirigtig og økonomisk drift.
 • Kundernes returtemperatur arbejder vi fortsat med – blandt andet via målerdata over kunder med en for høj returtemperatur. Vi har indtil videre hjulpet de 25 største kunder, som havde en for høj returtemperatur. Vi kan med målerdata handle hurtigt og samtidig sikre, at Tranegilde Fjernvarme udnytter varmen optimalt - til gavn for vores kunder og miljøet
 • Endelig vil vi sætte lys på VEKS/Tranegilde Fjernvarmes kurser i fjernvarme. Kurserne kan sam-mensættes frit og er særligt tilrettelagt til varmemestre og driftspersonale. Kurserne handler om drift & vedligehold af større fjernvarmeanlæg eksempelvis varmt brugsvand, energisty-ring/regulering, radiatoranlæg, tilslutningsprincipper, fjernvarmekomponenter ventilation med meget mere.
  Det koster 300 kr. pr. kursusdag.
  Læs mere om uddannelsestilbuddet på VEKS’ hjemmeside, hvor man også kan tilmelde sig et eller flere kurser: 

Til slut vil vi ønske alle Tranegilde Fjernvarmes kunder et godt nytår!


Med venlig hilsen

Lars Gullev 
Distributionschef


Tranegilde Fjernvarme          
C/O VEKS
Roskildevej 175
2620 Albertslund
tranegildefjernvarme@veks.dk
T 43 64 44 00