Information

Hilsen fra Tranegilde Fjernvarme
Årshilsen til kunderne

2017 har været et travlt år, hvor vi har fået en lang række nye kunder. Vi har gennem hele året haft sikker forsyning og pålidelig drift af det stadig forholdsvis nye fjernvarmesystem i Tranegilde

Vi har i 2017 etableret fjernvarme til en ny udstykning ”Winthersminde”, hvor der pt er koblet tre erhvervskunder på fjernvarme. Yderligere tre grunde på området afventer at blive solgt til opførsel af erhvervsejendomme.
Derudover har vi et nyt udstykningsområde på trapperne, nemlig Kildebrønde Transportcenter, hvor vi forventer at skulle fjernvarmeforsyne op til 100.000 m2.

Alt i alt har i Tranegilde Fjernvarme 345 kundeinstallationer fordelt på 327 kunder med et årligt varmebehov på 42.500 MWh. I løbet af 2017 er yderligere 26 nye kunder koblet på vores fjernvarmesystem med et varmebehov på ca. 6.500 MWh/år.

Årets nettab var i 2017 13 % - et fald i forhold til 15% i 2016. Denne tendens forventer vi fortsat vil udvikle sig positivt. 
Fremløbstemperaturen har været på 70 grader celsius om sommeren og 80 grader celsius i vinterhalvåret.
Vi har udbygget vores fjernvarmenet med yderligere to differenstryks målepunkter som via vores fælles SRO-anlæg sikrer, at vi altid har det korrekte tryk til at forsyne vores kunder.

Kundeservice
Vi har igen i år gjort en stor indsats for at servicere vores kunder bedst muligt. Vi har blandt andet etableret en vagtordning for Tranegilde Fjernvarme, som sikrer, at forsyningssikkerheden er meget høj 24-7 - 365 dage om året. 
  • Derudover er der oprettet en sms-serviceordning, som sikrer direkte og hurtig kontakt med vores kunder ved driftsforstyrrelser, og der er sket forbedringer af hjemmesiden med tilgang/portal til egne faktura og målerdata.
  • Vi har igen i år været rundt og servicere vores kundeanlæg med gode råd til varmemestre og privatkunder om en energirigtig og økonomisk drift.
  • Vi har også haft fokus på kundernes returtemperatur. Der er via målerdata trukket lister månedligt over kunder med en for høj returtemperatur. Listerne har været et væsentligt værktøj til at hjælpe kunderne med en hurtig indsats og samtidig sikre, at Tranegilde Fjernvarme udnytter varme optimalt - til gavn for vores kunder og miljøet 
Vi vil i år gøre specielt opmærksom på VEKS/Tranegilde Fjernvarmes kurser i fjernvarme. Kurserne kan sammensættes frit og er særligt tilrettelagt til varmemestre og driftspersonale. Kurserne handler om drift & vedligehold af større fjernvarmeanlæg eksempelvis varmt brugsvand, energistyring/regulering, radiatoranlæg, tilslutningsprincipper, fjernvarmekomponenter ventilation med meget mere. Det koster 300 kr. pr. kursusdag. Læs mere om uddannelsestilbuddet på VEKS’ hjemmeside, hvor man også kan tilmelde sig et eller flere kurser: 

Til slut vil vi ønske alle Tranegilde Fjernvarmes kunder et godt nytår!


Med venlig hilsen

Lars Gullev 
Distributionschef


Tranegilde Fjernvarme          
C/O VEKS
Roskildevej 175
2620 Albertslund
tranegildefjernvarme@veks.dk
T 43 64 44 00  


Information

Hilsen fra Tranegilde Fjernvarme
Årshilsen til kunderne

2017 har været et travlt år, hvor vi har fået en lang række nye kunder. Vi har gennem hele året haft sikker forsyning og pålidelig drift af det stadig forholdsvis nye fjernvarmesystem i Tranegilde

Vi har i 2017 etableret fjernvarme til en ny udstykning ”Winthersminde”, hvor der pt er koblet tre erhvervskunder på fjernvarme. Yderligere tre grunde på området afventer at blive solgt til opførsel af erhvervsejendomme.
Derudover har vi et nyt udstykningsområde på trapperne, nemlig Kildebrønde Transportcenter, hvor vi forventer at skulle fjernvarmeforsyne op til 100.000 m2.

Alt i alt har i Tranegilde Fjernvarme 345 kundeinstallationer fordelt på 327 kunder med et årligt varmebehov på 42.500 MWh. I løbet af 2017 er yderligere 26 nye kunder koblet på vores fjernvarmesystem med et varmebehov på ca. 6.500 MWh/år.

Årets nettab var i 2017 13 % - et fald i forhold til 15% i 2016. Denne tendens forventer vi fortsat vil udvikle sig positivt. 
Fremløbstemperaturen har været på 70 grader celsius om sommeren og 80 grader celsius i vinterhalvåret.
Vi har udbygget vores fjernvarmenet med yderligere to differenstryks målepunkter som via vores fælles SRO-anlæg sikrer, at vi altid har det korrekte tryk til at forsyne vores kunder.

Kundeservice
Vi har igen i år gjort en stor indsats for at servicere vores kunder bedst muligt. Vi har blandt andet etableret en vagtordning for Tranegilde Fjernvarme, som sikrer, at forsyningssikkerheden er meget høj 24-7 - 365 dage om året. 
  • Derudover er der oprettet en sms-serviceordning, som sikrer direkte og hurtig kontakt med vores kunder ved driftsforstyrrelser, og der er sket forbedringer af hjemmesiden med tilgang/portal til egne faktura og målerdata.
  • Vi har igen i år været rundt og servicere vores kundeanlæg med gode råd til varmemestre og privatkunder om en energirigtig og økonomisk drift.
  • Vi har også haft fokus på kundernes returtemperatur. Der er via målerdata trukket lister månedligt over kunder med en for høj returtemperatur. Listerne har været et væsentligt værktøj til at hjælpe kunderne med en hurtig indsats og samtidig sikre, at Tranegilde Fjernvarme udnytter varme optimalt - til gavn for vores kunder og miljøet 
Vi vil i år gøre specielt opmærksom på VEKS/Tranegilde Fjernvarmes kurser i fjernvarme. Kurserne kan sammensættes frit og er særligt tilrettelagt til varmemestre og driftspersonale. Kurserne handler om drift & vedligehold af større fjernvarmeanlæg eksempelvis varmt brugsvand, energistyring/regulering, radiatoranlæg, tilslutningsprincipper, fjernvarmekomponenter ventilation med meget mere. Det koster 300 kr. pr. kursusdag. Læs mere om uddannelsestilbuddet på VEKS’ hjemmeside, hvor man også kan tilmelde sig et eller flere kurser: 

Til slut vil vi ønske alle Tranegilde Fjernvarmes kunder et godt nytår!


Med venlig hilsen

Lars Gullev 
Distributionschef


Tranegilde Fjernvarme          
C/O VEKS
Roskildevej 175
2620 Albertslund
tranegildefjernvarme@veks.dk
T 43 64 44 00