Kontaktoplysninger

Tranegilde Fjernvarme 

Driftskontor: Nørre Centervej 64
DK-4600 Køge 

T 43 64 44 00

tranegildefjernvarme@veks.dk

Ved driftsforstyrrelse uden for normal arbejdstid:

T 43 64 44 00

Information

  • Priser
    » Læs mere

  • Generel information: 0 kroner koster det fortsat at blive tilsluttet fjernvarme

  • » Læs mere

Tranegildes nye fjernvarmesystem

Skift naturgas ud med fjernvarme til gavn for økonomi, miljø og samfund

Læs mere

Betalingsservice

Tilmeld din regning til Betalingsservice

Læs mere

Nyheder fra Dansk Fjernvarme

Find kraftvarmeværket, det lokale fjernvarmeselskab etc. på det klikbare oversigtskort - med links.

  • Fjernvarmeselskab
  • Transmissionrør til fjernvarme
  • Anlægsarbejder

Adresse
Postnr.
By
Telefonnr.
Telefon uden for åbningstid
Fax
Driftsleder
Formand
E-mail
Hjemmeside
Antal kunder (boliger, blokcentraler, storkunder)
Antal forbrugere
Fjernvarmesalg
Ledningsnet
Miljødeklaration
CO2 (kuldioxid - drivhusgas)
SO2 (svovldioxid)
SOx (kvælstofilter)